ISU PEGAWAI JKMM DITAMATKAN KONTRAK, TIADA UNSUR POLITIK

ISU PEGAWAI JKMM DITAMATKAN KONTRAK, TIADA UNSUR POLITIK

Penamatan atau pelanjutan tempoh perkhidmatan pegawai kontrak di JKMM adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan tidak melibatkan unsur politik.

CATEGORIES