2 Strategi ‘power’ buat belia & sukan

2 Strategi ‘power’ buat belia & sukan

Melaka terus aktif!

TAHUKAH anda dalam pembentangan Belanjawan Negeri Melaka 2020, kerajaan turut kisah akan golongan belia dan sukan dalam negeri? Kerajaan negeri sentiasa akan memastikan penglibatan aktif belia dalam kegiatan sukan dan persatuan.

Untuk mengaktifkan peranan belia dan sukan dalam negeri bersejarah ini, sebanyak RM500,000 peruntukan telah disuntik mulai tahun 2020.
Perbelanjaan peruntukan ini lebih fokus kepada pelaksanaan program berimpak tinggi yang akan memberi manfaat jangka panjang. Antara dua strategi tersebut ialah seperti berikut,

 

1. PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN BELIA

Untuk mewujudkan usahawan dalam kalangan belia berkemahiran. Beberapa program telah dirangka seperti,

i) Rangkaian Usahawan Muda (Youth Entrepreneurial Network – YEN)

Merupakan portal informasi untuk belia mendapatkan maklumat berkaitan peluang-peluang keusahawanan dalam bentuk geran bantuan dan pinjaman.

 

ii) Belia Bestari

Belia yang terpilih akan mengikuti program jati diri dan menjalani ‘on the job training’ selama tiga bulan bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang perniagaan, keusahawanan dan lain-lain bidang kemahiran.

 

iii) Y-Career

Mensasarkan belia dalam kategori kumpulan B40 dan dilaksanakan pada hujung minggu.

 

 

2. TERUS BERI INSENTIF SUKAN

Meneruskan Skim Hadiah Insentif Kemenangan Sukan sebagai menghargai atlet yang mewakili negara dan memenangi pingat dalam sukan masing-masing di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.

CATEGORIES