IKLAN TENDER PERCETAKAN

IKLAN TENDER PERCETAKAN

Melaka Hari Ini adalah penerbit kepada akhbar rasmi Kerajaan Negeri Melaka yang bertajuk MelakaKini. Pihak kami mempelawa kontraktor-kontraktor untuk memasuki tender terbuka bagi percetakan akhbar berkenaan.

Tender ini mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:

CATEGORIES